Webb – sent KF-möten 2020

Vi får fram alla våra krav!

Det ni läser nu är en rapport skriven av Falu-Kurirens redaktör Sven Thomsen som publicerades den 6 maj 2014. Den motionen var en av de sista motioner som inte var beslutade om ja eller nej.

Som bekant är att alla våra motioner behandlades av ”förvaltningen” och svaret var alltid nej pga. konspirationen mellan förvaltning och politiken som nu har nått toppen efter att jag har rekommenderat Centern att ta ”time out” och lämna politiken till andra partier för att få ordning i verksamheterna och därmed i kommunen. Så att säga en ”C-exit” i Vansbro kommun.

Kommunpartiet Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo.
Kommunpartiet Nås, Dala Järna, Vansbro, Äppelbo.

Vi alla vet att alla KP:s motioner praktiserades och fortfarande praktiseras fullt ut i verksamheterna. Den senaste var webb-sända Kommunfullmäktigemöten som i år blir verklighet

Redaktör Thomsens rapport från 6 maj 2014!

Kommunpartiet i Vansbro vill öka det politiska intresset genom att via kommunens hemsida sända från sammanträdena i kommunfullmäktige.
Vi tror att det skulle kunna vara ett sätt, säger partibasen Wahan Harutun.

Bakgrunden till Kommunpartiets motion är att det sedan lång tid tillbaka är allt färre åhörare vid de sammanträden som kommunfullmäktige håller. Bortsett från vissa frågor i kommunstyrelsen (inträde ej tillåtet längre för vanliga kommuninvånare), är detta det enda ställe där medborgarna har tillgång till den debatt som sker inom politiken.

I den motion som Kommunpartiet lämnat in lyfter de även frågan om öppenhet och med sändning av mötena via hemsidan skulle det kunna ge en bättre förståelse och ett ökat engagemang för de politiska frågorna i kommunen. De föreslår att det görs via kommunens hemsida, helt enkelt för att det skulle vara den mest ekonomiska lösningen. Nu ska denna motion vandra den sedvanliga vägen genom kvarnarna innan det kan bli aktuellt med ett beslut.

Vi hoppas på ett positivt resultat, summerar Harutun.

Vi tackar redaktör Thomsen för den rapporteringen och vill lägga en kommentar om vad som har hänt efter nästan fem år.

I åren efter 201o följde de styrande C & S och KD Kommunpartiets rekommendationer om att Vansbro kommun för en ansvarsfull politik där ekonomin är överordnad övriga krav. KP:s krav på reducering av personalstyrkan till 550 (558) personer nåddes 2012 och ekonomin blomstrade.

Oss kan du lita på

Istället för att fortsätta att hålla personalstyrkan på nivån som var 2012 och sänka den ytterligare till 500 började man planera effektivisering av verksamheterna, men man hade missförstått meningen med (effektivisering = rationalisering) av verksamheterna och mycket snart var vi uppe i (1017 anställda) 712 årsanställda. Idag vet vi inte hur många årsanställda vi har pga. att uppgifterna jämt varierar vilket tyder på opålitlighet.

Politikernas tystnad och mörkläggningskraven gällande ekonomin och övriga verksamheter har bidragit till att vi i Kommunfullmäktige hittills i år inte hört ett ord om strategiska planen, budgetbehovet mm. förhoppningsvis blir det först den 27 maj. Det vill säga att efter sex månader ”får” fullmäktigeledamöterna höra ordet ekonomi.

Idag kan jag säga att Kommunpartiet KP inte godkände 2019 åtgärdsplan. Jag krävde ett förtydligande av de sex punkter som planen innehöll. Det återemitterades och sågs aldrig igen.

Så illa är det!

Därför är det viktigt att Webb-sända fullmäktigemöten görs snarast möjligt.

Förvaltningens och politikernas misslyckande får inte utforma basen till att styra den demokratiska processen.

Kommunpartiets krav, prestera eller gå!
Kommunpartiets krav, prestera eller gå!

Den 29, september 2020 började man testsända KF-mötet som Falu-Kurirens redaktör Sven Thomsen rapporterade om i april 2014.

Alliansen under Centerpartiets ledning berättade om företagandet i kommunen. Det lät som om företagarna inte hade klarat sig så bra utan förvaltningens ”hjälp”. Blanda er inte i hur företagarna styr sina verksamheter. Det fattar ni ändå inte.

Mest intressant blev det då Vänsterpartiets Gunnel Gustafsson fick ordet för att svara på min interpellation om varför KP inte fick vara med vid KF-möten. Ännu en gång var det vänsterpartiets Gunnel Gustavsson som försvarade demokraten och bekräftade att jag hade rätt. Utförlig rapport kommer om några dagar, men jag vill redan nu tacka Gunnel för hennes insats för demokratins skull. Tack Gunnel.

Wahan Ohaness Harutun

Grundare och ordförande Kommunpartiet Vansbro kommun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.